Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Norite ir galite savanoriauti?!

Siūlykite savo savanorystę ir prisidėkite prie dalijimosi daiktais stotelių tinklo „Daiktų kiemas“ vykdomos veiklos pratęsiant nereikalingų gerų daiktų gyvenimą – pagelbėjant:

 • priimti daiktus iš lankytojų ir juos išdėlioti ekspozicijai;
 • vykdyti daiktų priėmimo ir išdavimo registraciją;
 • pasirūpinti namelio tvarka;
 • prisidėti prie veiklos viešinimo ir kurti daiktų istorijas.

Registruokitės! Kilus klausimams skambinkite +370 664 36382.

Kas gali tapti savanoriu?

Pagal Savanoriškos veiklos įstatymą Savanoriui taikomi reikalavimai:

 • Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.
 • Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
 • Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus.
 • Savanoriui pagal atliekamos veiklos pobūdį gali būti taikomi kiti reikalavimai, nustatyti atskiras sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Savanoriais gali būti:

 • Aktyvūs, motyvuoti, visuomeniški Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • Ne jaunesni nei 14 metų asmenys.

Savanoris įsipareigoja:

 • Laikytis LR įstatymų ir viešosios tvarkos taisyklių;
 • Užtikrinti sąžiningą informacijos rinkimą/perdavimą.
Kodėl verta tapti savanoriu?
 • Saviraiškos (neatrastų gebėjimų, įgūdžių) identifikavimas ir ugdymas atviroje terpėje;
 • Reikšmingas indėlis į švaresnę aplinką, švaresnę Lietuvą;
 • Unikali patirtis, kitoks mąstymas ir matymas;
 • Naujos ir naudingos žinios;
 • Moralinis pasitenkinimas prisidedant prie svarbios misijos įgyvendinimo;
 • Naujos pažintys ir kontaktai;
 • Galimybė prisidėti prie socialiai atsakingos bendruomenės kūrimo.
reserve wish delete
reserve