Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rezervuotų ir laisvų daiktų išdavimas vyksta TIK KETVIRTADIENIAIS.

  • Siekiant užtikrinti visiems vienodas galimybes, sistemoje rezervuojamų ir stotelėse išduodamų daiktų kiekis vienam asmeniui vieno apsilankymo metu limituojamas iki 5 vnt. ir negali viršyti 20 vienetų per mėnesį.
  • Išimtiniais atvejais (pvz. gaisras, sunki materialinė padėtis), atsiimamų daiktų skaičius gali būti padidintas VšĮ ŠRATC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.
  • Daiktai, esantys stotelėse „Daiktų kiemas”, lankytojams perduodami neatlygintinai.
  • Daiktų pristatymo paslaugos neteikiamos.
  • Prieš pradedant naudoti paimtą daiktą, būtina jį išvalyti ar kitaip dezinfekuoti, atsižvelgiant į daikto savybes.

VšĮ ŠRATC daiktams garantijos nesuteikia ir neatsako už daiktų būklę ar kitokias neigiamas pasekmes, atsiradusias po daiktų pasiėmimo iš stotelių „Daiktų kiemas“, todėl prieš pasiimant daiktus įsitikinkite, ar:

  • daikto kokybė atitinka Jūsų lūkesčius,
  • daiktas Jums tikrai reikalingas.
reserve wish delete
reserve