Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rezervuotų ir laisvų daiktų išdavimas vyksta TIK KETVIRTADIENIAIS. Šią dieną rezervacija nevykdoma.

  • Siekiant užtikrinti visiems vienodas galimybes, sistemoje rezervuojamų ir stotelėse išduodamų daiktų kiekis vienam asmeniui vieno apsilankymo metu limituojamas iki 5 vnt. ir negali viršyti 20 vienetų per mėnesį.
  • Išimtiniais atvejais (pvz. gaisras, sunki materialinė padėtis), atsiimamų daiktų skaičius gali būti padidintas VšĮ ŠRATC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.
  • Daikto rezervacija galioja iki artimiausios daiktų išdavimo dienos t.y. iki artimiausio ketvirtadienio.
  • Daiktai, esantys stotelėse „Daiktų kiemas”, lankytojams perduodami neatlygintinai.
  • Daiktų pristatymo paslaugos neteikiamos.
  • Ketvirtadienį rezervacijos nevykdomos.
  • Prieš pradedant naudoti paimtą daiktą, būtina jį išvalyti ar kitaip dezinfekuoti, atsižvelgiant į daikto savybes.
  • Stotelių „Daiktų kiemas“ lankytojams paimtus daiktus iš stotelių „Daiktų kiemas“ parduoti draudžiama. Pažeidus šį reikalavimą ar dalijimosi daiktais veiklos principus, gali būti uždrausta lankytis stotelių „Daiktų kiemas“ patalpose ir pasiimti daiktus.

VšĮ ŠRATC daiktams garantijos nesuteikia ir neatsako už daiktų būklę ar kitokias neigiamas pasekmes, atsiradusias po daiktų pasiėmimo iš stotelių „Daiktų kiemas“, todėl prieš pasiimant daiktus įsitikinkite, ar:

  • daikto kokybė atitinka Jūsų lūkesčius,
  • daiktas Jums tikrai reikalingas.
reserve wish delete
reserve